Brat Alois z Taizé będzie żył na Kubie


Dla ekumenicznej Wspólnoty w Taizé rozpoczyna się nowy rozdział w jej niemal 80-letniej historii. W najbliższą sobotę z urzędu ustępuje dotychczasowy przeor brat Alois, katolik, który na swojego następcę mianował anglikanina brata Matthiew. Aby uszanować nowego przeora, brat Alois zamierza wyjechać z Taizé.


Czytaj wszystko