MOLITEV POSVETITVE JMS (8 Jezus, »upodobi moje srce po svojem Srcu«.
Da bomo spoznali globino Jezusovega Srca, se moramo vanj poglabljati s premišljevalno molitvijo. Papež Janez Pavel II. nas vabi: »Skupaj z Marijo glejmo to Srce! Prepoznajmo ga v vsem evangeliju. Predvsem pa prepoznajmo to Srce v uri križanja, ko je bilo prebodeno s sulico in se je njegova skrivnost popolnoma razodela.«

Kako naj prepoznamo presveto Srce Jezusovo v vsem evangeliju? Od rojstva v jaslih do smrti na križu se nam razodeva njegova ljubezen. Iz ljubezni do nas je postal majhen otrok. Iz ljubezni si je izbral najbolj ubožne razmere. Za čas njegovega javnega delovanja je očividec apostol Peter dejal: »Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo« (Apd 10,38). Njegovo dobro, ljubezni polno srce se razodeva v odnosu do bolnikov, ubogih, grešnikov, otrok, pomoči potrebnih. Kako čudovite so njegove prilike o izgubljenem sinu, izgubljeni ovci, usmiljenem Samarijanu. Čudovito je Jezusovo vabilo: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek« (Mt 11,28). Sočustvoval je z ljudstvom, ki je bilo »kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari« (Mr 6,34). Ko je bilo ljudstvo, ki ga je poslušalo, lačno, je dejal: »Smili se mi množica, ker že tri dni vztrajajo pri meni in nimajo kaj jesti; lačnih pa nočem odpustiti, da na poti ne omagajo« (Mt 15,32).

Najbolj se je Jezusova ljubezen do nas razodela z njegovo smrtjo na križu. Sv. Janez Vianney je oznanjal: »Neko stvar ljubimo tem bolj, čim več nas je stala. Pomislite ob tem na ljubezen našega Gospoda do naše duše, ki ga je stala vso njegovo kri.« Jezus je šel prostovoljno na križ, da nas odreši naših grehov in nas napravi za nove ljudi, ki bodo njemu podobni. Jezusova prebodena srčna rana vsakemu rodu vedno znova oznanja, kako neizmerno nas on ljubi. Ta rana je najbolj pretresljivo in prepričljivo razodetje ljubezni njegovega Srca. Apostol Janez je zapisal: »Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli« (Jn 19,37). Prav je, da polni hvaležnosti gledamo v to Srce, da se vedno bolj napolnimo z njegovo ljubeznijo in mu tako postajamo vedno bolj podobni.

Če bomo gledali Jezusovo prebodeno srce in druge njegove rane, nas bo to moralo prepričati o neizmerni Odrešenikovi ljubezni do nas. Globlje bomo spoznali resničnost Jezusovega stavka: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13). Odprli se bomo Jezusovemu Srcu in se dali oblikovati po njem. Le on sam nas more s svojo ljubeznijo tako spremeniti, da bo naše srce postalo podobno njegovemu presvetemu Srcu, da bo začelo nesebično ljubiti. Arški župnik sv. Janez Vianney je oznanjal: »Razpoznavno znamenje izvoljenih je ljubezen, kakor je znamenje pogubljenih sovraštvo.« V litanijah Srca Jezusovega se obračamo na Srce Jezusovo z vzklikom: »Srce Jezusovo, bogato za vse, ki te kličejo.« Obrnimo se nanj z zaupanjem: Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi naše srce po svojem Srcu.

p. Anton