"Na poboczu wciąż leżą rosyjskie trupy". Wyzwolony rejon Ukrainy wraca do życia


Tama dzieliła front na pół. Po jednej stronie Ukraina, po drugiej - rosyjski okupant. Pośrodku - Iryna Postnikowa z Czuhujewa, która razem z ochotnikami uparła się, że będzie tym po okupowanej stronie dostarczać chleb.