Nela Veronika Gašpar i Silvana Fužinato: ʺU susretu sa svetimʺ

Nela Veronika Gašpar i Silvana Fužinato: ʺU susretu sa svetimʺ

Knjiga ʺU susretu sa svetimʺ napisana je u duhu Drugoga vatikanskog koncila i njegove pastoralne konstitucije o Crkvi u suvremenome svijetu ʺGaudium et spesʺ (ʺRadost i nadaʺ) te višeaspektno razmatra dijaloški odnos kršćanstva i suvremene kulture u svijetu koji posebice obilježavaju brze promjene i razne ʺmetamorfozeʺ kulture


Čitajte sve