Opće bratstvo ljudskoga roda. Ljubav spona bratskog zajedništva

Opće bratstvo ljudskoga roda. Ljubav spona bratskog zajedništva

Tema općega bratstva ljudskoga roda nije samo jedna od važnih tema današnjeg Učiteljstva Crkve i suvremenoga društva, već je to pitanje bilo aktualno i u prvim stoljećima kršćanstva u iskustvu i nauku prve Crkve. O tome, u nizu emisija utorkom, za Vatican News govori don Ivan Bodrožić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu


Čitajte sve