Papa: Budućnost pripada mladima koji imaju krila, ali i korijene

Papa: Budućnost pripada mladima koji imaju krila, ali i korijene

Papa je susreo skupine mladih koji su dio pokreta za bračnu duhovnost koji je nastao 1938. u Francuskoj. Pozvao je neka u doba virtualnosti i samoće njeguju zajednicu, jer nas „Bog spašava čineći nas narodom, njegovim narodom“. Poput Djevice Marije koja je „ustala i pohitala“ k Elizabeti, Papa je potaknuo mlade neka brinu za druge i za sve stvoreno dok se pripremaju za Svjetski susret mladih u Lisabonu.


Čitajte sve