Papa Ivan Pavao I. bit će proglašen blaženim

Papa Franjo je na audijenciji s prefektom Kongregacije za kauze svetaca, kardinalom Marcellom Semerarom, ovlastio dikasterij za objavu dekreta kojim unaprijeđuje kauzu pape Ivana Pavla I. Unaprijeđene su kauze još sedmero službenika Božjih.