Papa: Libanon je poruka i obećanje za koje se valja boriti

Papa: Libanon je poruka i obećanje za koje se valja boriti

Susrevši se u Vatikanu s libanonskim premijerom Mikatijem, Papa je zemlji cedrova zajamčio svoju blizinu. Tijekom razgovorā u Državnom tajništvu govorilo se o sadašnjoj situaciji u kojoj živi libanonski narod, ponajviše u odnosu na političku krizu i društveno-gospodarske prilike


Čitajte sve