Papa: Sveti Toma, svjetlost crkvene misli

Papa: Sveti Toma, svjetlost crkvene misli

Primivši u audijenciju sudionike XI. međunarodnog tomističkog kongresa, Papa se osvrnuo na neka tumačenja misli učitelja koje je tomizam proširio zasjenjujući njegov lik; prije nego što se govori o tom velikom crkvenom učitelju valja razmatrati, inače mu se oduzima snaga i veličina


Čitajte sve