Papa: Vodu ne treba iskorištavati radi novca nego za stvaranje napretka

Papa: Vodu ne treba iskorištavati radi novca nego za stvaranje napretka

Papa je poslao poruku sudionicima Događaja na visokoj razini o djelovanju u svrhu zdravlja oceana pod naslovom “Uronjeni u promjene”, koji je 8. lipnja završio u Kostarici: vrjednujmo korisnost svakog vodnog resursa u sigurnosti hrane, regulaciji klime i borimo se protiv onečišćenja kako bismo joj vratili njezinu dragocjenu ljepotu


Čitajte sve