Papież na Anioł Pański: zaufanie Bogu wyzwala, strach paraliżuje


O nasz obraz Boga i o to, czy umiemy zaryzykować w dobrym pytał Ojciec Święty w rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański. Nawiązał w nim do wybrzmiewającej w niedzielnej Ewangelii przypowieści o talentach, które, jak podkreślił, Bóg rozdziela według zdolności każdego z nas. Papież przypomniał, że w ich pomnażaniu zaufanie Bogu wyzwala twórcze siły, tymczasem strach przed Nim paraliżuje nasze działania.


Czytaj wszystko