Papież zachęca, by w czasie wakacji zatrzymać się i posłuchać Jezusa


Dla wielu ludzi rytm pracy jest gorączkowy i stresujący, coraz trudniej znaleźć wolne chwile na medytację. Stąd zachęta Franciszka, by okres wakacji wykorzystać do zatrzymania i wsłuchania się w słowa Jezusa. Ojciec Święty mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański odnosząc się do żywego obrazu życia domowego, jaki oferuje niedzielna Ewangelia mówiąca o troszczącej się o gościa Marcie i zasłuchanej w słowa Jezusa Marii.


Czytaj wszystko