Razmišljanje triju žena u središtu radova Vijeća kardinala C9

Razmišljanje triju žena u središtu radova Vijeća kardinala C9

Tijekom dvodnevnoga rada Vijeća kardinala, koji je završio jučer, kardinali su prvoga dana dali prostora ulozi žene u Crkvi, a drugoga temi zaštite maloljetnika. Kardinali Ambongo i Gracias potvrdili su da postoji mnogo mogućnosti za razvoj vodstva ženā u Crkvi. Sljedeći sastanak zakazan je za prosinac


Čitajte sve