Skrito poslanstvo svetega Jožefa
Sveti Janez Krstnik je bil zadolžen, da oznani skorajšnji prihod Mesije. Zato lahko rečemo, da je bil največji Jezusov predhodnik v Stari zavezi. Tako namreč sveti Tomaž razlaga Jezusove besede iz Matejevega evangelija 9,11: »Med rojenimi od žena ni vstal večji od Janeza Krstnika.«

Toda naš Gospod je takoj dostavil: »Vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.« Nebeško kraljestvo je zemeljska in nebeška Cerkev: je Nova zaveza, ki je popolnejša od Stare zaveze, čeprav so bili nekateri pravični iz Stare zaveze bolj sveti kot mnogi iz Nove zaveze. In kdo je v Cerkvi najmanjši?

Te skrivnostne besede so tolmačili na različne načine. Spominjajo nas na besede, ki jih je pozneje izrekel Jezus: »Kdor je namreč med vami vsemi najmanjši, ta je velik« (Lk 9,48). Najmanjši pomeni najponižnejši, vsem služabnik, tisti, ki v moči kreposti poseduje najvišjo ljubezen. In kdo je v Cerkvi najponižnejši? To je tisti, ki ni bil niti apostol, niti evangelist, niti mučenec, vsaj na zunaj ne, niti papež, niti duhovnik, niti učitelj, to je tisti, ki je Jezusa spoznal in ga ni ljubil manj kot apostoli, evangelisti, mučenci, papeži, učitelji, to je ponižen obrtnik iz Nazareta, ponižni Jožef.

Apostoli so bili poklicani, da oznanijo svetu Odrešenika, da oznanijo ljudem evangelij, da bi jih rešili. Njihovo poslanstvo in poslanstvo Janeza Krstnika izhaja iz reda milosti, ki je vsem potrebna za odrešenje. Vendar obstaja še višji red, ki je nad redom milosti in je bil postavljen s skrivnostjo utelešenja. To je red »hipostatične« in osebne združitve Jezusove človeške narave s samo Božjo Besedo. Temu višjemu redu pripada edinstveno poslanstvo Device Marije, njeno Božje materinstvo in v nekem smislu tudi skrito poslanstvo svetega Jožefa.

Père Réginald Garrigou-Lagrange (1877 – 1964) , v: La Vita Spirituale, t.19.