"Spajanje obitelji" - Nakon devet godina obitelj ponovo na okupu


Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) kontinuirano pruža podršku i savjetovanje u procesima spajanja obitelji što je izuzetno skup, dugotrajan i kompliciran postupak. Tomislav Barun donosi priču o korisniku JRS-a iz Eritreje, koji je nakon devet godina uspio ponovno biti na okupu sa svojom obitelji.


Čitajte sve