Spoštovanje svetosti življenja in svetosti umiranja

Spoštovanje svetosti življenja in svetosti umiranjaJon Kanjir je med številnimi zanimanji, ki jim posveča svoj čas in talente, tudi prostovoljec pri Slovenskem društvu Hospic. Na vprašanje, od kod odločitev za vstop v svet, ko se ljudje poslavljajo od življenja, odgovori: »V prvi vrsti zaradi ljubezni do življenja. Čeprav se zdi, da sta to nasprotujoča si svetova, sta zelo povezana. Ker smrti brez življenja ni. Najprej je življenje, in prav življenje je tisto, ki lahko naredi smrt lepo in ki daje smrti občutek hvaležnosti.