"Talitha Kum" poziva na djelovanje u zaštiti žena


Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ta je svjetska organizacija redovnica, koja se bori protiv trgovine ljudima, a posebno ženama, pokrenula globalnu inicijativu pod naslovom „Pozvani na akciju“ (Call to Action). Sestra Maria Luisa Puglisi: Mi iz Talitha Kum podupiremo žrtve dajući im da shvate da svako ljudsko biće može živjeti dostojanstveno


Čitajte sve