Željko Mardešić: Koncilska i pretkoncilska Crkva

Željko Mardešić: Koncilska i pretkoncilska Crkva

Već za vrijeme zasjedanja Drugog vatikanskog koncila u Katoličkoj je Crkvi bila vidljiva svojevrsna podjela u mišljenjima. S jedne strane su se našli oni koji su s optimizmom dočekali otvaranje Crkve prema suvremenom svijetu, a s druge oni koji su u Koncilu vidjeli opasne kompromise sa svjetovnošću


Čitajte sve