Zima demograficzna wyzwaniem dla Kościoła we Włoszech


Odpowiedzialne towarzyszenie młodym ludziom pragnącym zawrzeć związek małżeński, a potem rodzinom, jest jednym z najpilniejszych wyzwań, jakie stoją dziś przed Kościołem we Włoszech. Tak najnowsze badania mówiące o tragicznej zimie demograficznej w tym kraju komentuje ks. Marco Vianelli, kierujący biurem ds. duszpasterstwa rodzin we włoskim episkopacie.


Czytaj wszystko