Papa Franjo: Utjeha je veliki dar za duhovni život

Papa Franjo: Utjeha je veliki dar za duhovni život

Na devetoj općoj audijenciji posvećenoj razlučivanju, Papa je objasnio da utjeha, „svjetlost duše“, omogućuje prisnost s Bogom, pruža mir i nadu te pomaže vidjeti Oca i u boli; ali, valja ju razlikovati od lažne utjehe koja dovodi do povlačenja u sebe


Čitajte sve