Papa u poruci patrijarhu Bartolomeju I.: Neka kršćani mole da utihne oružje

Papa u poruci patrijarhu Bartolomeju I.: Neka kršćani mole da utihne oružje

Papa Franjo uputio je poruku ekumenskom carigradskom patrijarhu Bartolomeju I. povodom blagdana svetoga Andrije, zaštitnika Ekumenskoga carigradskog patrijarhata: sjećanje na zagrljaj između Pavla VI. i Atenagore, 1964. godine, bio je bitan korak naprijed u uklanjanju prepreka nerazumijevanja, nepovjerenja pa čak i neprijateljstva koje je vladalo tijekom gotovo tisuću godina


Čitajte sve